خضری کمیسیون بهداشت به دنبال تجمیع بیمه است
بدهی 90 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعیگزارش
باید به دنبال خلق منابع جدید در حوزه سلامت باشیم  بقای طرح تحول در گروی تزریق اعتبار به شورای عالی بیمه
خضری با انتقاد از فرسودگی صنایع داروسازی مطرح کردماراتن 270 شرکت واردکننده دارو در مقابل 74 شرکت تولیدکننده داخلی
نماینده سردشت و پیرانشهردرگفتگو با سلامت در تجمیع بیمه ها با خلأهای قانونی مواجه نیستیم

صفحه 1 از 8