خام فروشی گیاهان دارویی مانعی برای توسعه چرخه تولید و اشتغال است
خضری نبود منابع پایدار و نیروی انسانی متخصص دو عامل مهم اجرایی نشدن نظام ارجاع
خضری در گفتگو با کردپرس خبر داد مجوز ستاد مبارزه با قاچاق به مرزنشینان سردشت و پیرانشهر برای فروش سوخت
50 درصد آمبولانس ها استاندارد نیستندتضمین اختصاص درآمدهای پایدار حوزه بهداشت توسط دولت
خضریدولت برای رشد اعتبارات بیمه ها منابع پایدار در نظر گیرد بقاء طرح تحول سلامت تنها با حمایت های بیمه ای محقق می شود

صفحه 1 از 2