پول هایی که از جیب مردم ایرانی بابت سود تبلیغات داروهای ماهواره ای به هدر می رود
دولت باید سهم 50 درصدی خود در حوزه حمل و نقل عمومی را بپردازد
در فرآورده های خونی تا استانداردهای جهانی فاصله داریمیادداشت دکتر رسول خضری
خضری کمیته مشترک برای دفع استاندارد زباله های بیمارستانی تشکیل شود
عضو کمیسیون بهداشت و درمان آلودگی هوا بار مالی دولت را در حوزه سلامت افزایش می دهد

صفحه 1 از 5