تلاش برای تدوین مالیاتی منصفانه از پزشکانخضری فرارمالیاتی درمیان پزشکان حداقلی است
تلاش کمیسیون بهداشت برای بستن مالیات بر خرده فروشی سیگار
تلاش کمیسیون بهداشت مجلس برای نجات طرح تحول جنجال بی پایان مالیات برای خرده فروشی سیگار
دکتر رسول خضری خواستار توضیحات وزیر اقتصاد در مورد علت فشارهای سنگین اخذ مالیات از اصناف و بازاریان شهرستانهای سردشت و پیرانشهر شد
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر اقتصاد و امور دارایی در خصوص تسریع در حل مشکل مالیات اضافی اخذ شده از اصناف بازاریان و کسبه شهرستانهای سردشت و پیرانشهرتصویر سند

صفحه 1 از 4