پیام تبریک دکتر رسول خضری به مناسبت 14 تیر روز شهرداری و دهیاری
حضور دکتر رسول خضری در دهیاری دربکه و دیدار با اعضای شوراها دهیاری ها و روحانیون روستاهای تابعهگزارش تصویری
حضور دکتر رسول خضری در روستای کاسه گران و دیدار با اعضای شوراها دهیاری ها و روحانیون روستاهای منطقه
حضور دکتر رسول خضری در روستای گزگسک و دیدار با اعضای محترم شورا دهیاری ها و روحانیون روستاهای منطقهتصاویر
حضور دکتر رسول خضری در روستای نلاس و دیدار با امام جمعه اعضای محترم شورا و دهیاریتصاویر

صفحه 1 از 2