پخش مصاحبه دکتر رسول خضری با شبکه استانی آذربایجان غربی
خضری در مصاحبه اختصاصی با شبستان برخورد صریح و شفاف با پدیده زیرمیزی انتظار جامعه و مجلس است
خضری در مصاحبه اختصاصی با شبستانامیدواریم قصوری در رابطه با تامین دارو برای بیماران آنفولانزای خوکی صورت نگیرد
خضری در مصاحبه اختصاصی با شبستان برخورد صریح و شفاف با پدیده زیرمیزی انتظار جامعه و مجلس است
خضری در مصاحبه اختصاصی با شبستانامیدواریم قصوری در رابطه با تامین دارو برای بیماران آنفولانزای خوکی صورت نگیرد

صفحه 1 از 2