اظهارات خضری درباره لوازم آرایشی قاچاق ساخت لوازم آرایشی چینی از پساب های صنعتی
درخواست دکتر رسول خضری از وزیر بهداشت تسریع در ساخت پروژه ملی بیمارستان پیرانشهر لزوم معذرت خواهی رسمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی از مردم سردشت و پیرانشهربه دلیل اظهارات غیر مسئولانه
واکنش شدید نماینده شهرستان به خبر توقف احداث بیمارستان پیرانشهرمدیر ضعیف و ناکارآمد باید پاسخگوی اظهارات غیرکارشناسانه باشد
در پی اظهارات غیرکارشناسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی درخواست دکتر رسول خضری از ویر بهداشت و معاون محترم امور مجلس جهت شفاف سازی و ارائه مستندات
تیغ اظهارات تند منتقدان بر گلوی طرح نظام سلامت وزارت بهداشت نیز از تیررس انتقادات مصون نماند

صفحه 1 از 2