عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفت وگو با تسنیم ربیعی همواره از طرح تحول سلامت حمایت کرده است
خضری صنعت رنجور داروسازی نیازمند اختصاص بودجه از صندوق توسعه ملی است
منابع مالی بیمه ها از مالیات خرده فروشی سیگار تامین می شود
حامیان رومیزی و زیرمیزی نگاهی به دریافتی پزشکان عمومی داشته باشند 80 درصد بار حوزه سلامت بر دوش پزشکان داخلی
نماینده سردشت در مجلس سردشت به عنوان منطقه صلح خاورمیانه مطرح شود

صفحه 1 از 2