خضری در گفت وگو با خانه ملت هشدار نسبت به شیوع تب مالت در کشور مبتلایان سال گذشته 20هزار نفر
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر لزوم قرارگیری سازمان دامپزشکی در زیرمجموعه وزارت بهداشت تاکید کرد
دکتررسول خضری دست دامپزشکانی که در عرصه سلامت زحمت میکشند را میبوسیم
در هتل استقلال تهران در آیین گشایش نمایشگاه صنایع و خدمات دامپزشکی دام کوچک چه گذشت
خضریباید قدردان زحمات و خدمات دامپزشکان و پزشکان به مخلوقات خداوند بود

صفحه 1 از 3