در گفت وگو با پانا عنوان شد مصرف مخدر درایران بیش از افغانستان و پاکستان
خضری حرف و حدیث هایی در محصولات تراریخته وجود دارد میوه های ارگانیک نیازمند دریافت یارانه
16 وزارتخانه مستقیم و غیرمستقیم درگیر آسیبهای اجتماعی عملکرد دستگاهها قابل قبول نیست
خضری در گفتگو با کردپرس خبر داد مجوز ستاد مبارزه با قاچاق به مرزنشینان سردشت و پیرانشهر برای فروش سوخت
مجوز ستاد مبارزه با قاچاق به مرزنشینان سردشت و پیرانشهر

صفحه 1 از 3