تعیین تکلیف زندانیان ایرانی در تایلند در سفر دکترخضری و هیات همراه به تایلند
خضری در گفتگو با کردپرس خبر داد مجوز ستاد مبارزه با قاچاق به مرزنشینان سردشت و پیرانشهر برای فروش سوخت
مجوز ستاد مبارزه با قاچاق به مرزنشینان سردشت و پیرانشهر
با پیگیری نماینده سردشت و پیرانشهر موافقت با تاسیس مجتمع آموزش عالی سلامت در شهرستان پیرانشهرتصویر سند
موافقت معاون اول رییس جمهور با بازگشایی معابر مرزی پیرانشهر و سردشت

صفحه 1 از 2