درخواست دکتر رسول خضری از وزیر بهداشت تسریع در ساخت پروژه ملی بیمارستان پیرانشهر لزوم معذرت خواهی رسمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی از مردم سردشت و پیرانشهربه دلیل اظهارات غیر مسئولانه
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر بهداشت و درمان در خصوص تسریع در اعزام پزشک متخصص کودکان و نوزادان به سردشت تصویر سند
تذکر دکتر رسول خضری به دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت
تقدیرنامه وزیر بهداشت از دکتر رسول خضری
وزیر بهداشت با مدیریتی قوی انقلابی در حوزه سلامت ایجاد می کند

صفحه 1 از 2