نشست صمیمانه دکتر خضری با امام جمعه و اعضای شورا و دهیاری روستای نلاس

دکتر رسول خضری در نشست صمیمانه با امام جمعه معتمدین و اعضای شورا و دهیاری روستای نلاس به بررسی مشکلات و آموزشی و فرهنگی این روستا پراختند.

اطلاعات بیشتر ...

صفحه 1 از 1