دکتر خضری نماینده سردشت و پیرانشهر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خواستار ضرورت نظارت دقیق بر هزینهکرد منابع درمان تامیناجتماعی شد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد:نظارت بر هزینه کرد وجوه دریافتی از بیمه‌ها برای بخش درمان کارگران از اهمیت بسزایی برخوردار است، لذا قوه قضاییه و مجلس باید بر این موضوع نظارت جدی داشته باشند.

اطلاعات بیشتر ...
آغاز طرح بیمه تامین اجتماعی کولبران عزیز و زحمتکش استان آذربایجانغربی

درجلسه شنبه مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۱دکتر رسول خضری با وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی آغاز طرح بیمه تامین اجتماعی کولبران عزیز و زحمتکش استان آذربایجانغربی کلید خورد

اطلاعات بیشتر ...

صفحه 1 از 1