نتایج دیدار دو تن از نمایندگان کرد اهل سنت مجلس دهم با رئیس جمهور تشریح شد
در پی دعوت نشدن اهل سنت به مراسم تحلیف فراکسیون اهل سنت به رئیس جمهور و رئیس مجلس نامه اعتراضی نوشتند

سرویس ایران-رسول خضری گفت:فراکسیون اهل سنت مجلس نامه اعتراضی مبنی بر دعوت نشدن از علماء و بزرگان و نامداران اهل سنت به مراسم تحلیف ریاست جمهوری تنظیم نموده و فردا سه شنبه تحویل رئیس جمهور و رئیس مجلس می دهد.

اطلاعات بیشتر ...

صفحه 1 از 1