بازدید دکتر رسول خضری نماینده سردشت وپیرانشهرفرماندار رئیس اموزش وپرورش اعضای شورای اسلامی  فرهنگیان ومردم ربط ازوضعیت مدارس  شبانه روزی شهیدمدرس ومدرسه ابتدای فرهنگ وهمچنین مدرسه نبی
 گفتگو سردشت پرس با دکتررسول خضری نماینده پرتلاش سردشت و پیرانشهر در جریان عیادت از مصدومین زلزله شب گذشته در بیمارستان امام خمینی سردشت با حضور فرماندار و مسئولین محترم شهرستان
حضور دکتررسول خضری نماینده  مردم  شریف پیرانشهر و سردشت در جمع مردم  پرشور وشریف و نجیب   حوزه انتخابیه در حال جمع اوری کمکهای  مردمی برای   زلزله زدگان کرمانشاه قصر شیرین سرپل ذهاب وثلاث
نجار آمادگی مقابله با زلزله تهران را نداریمخضری وزارتخانهها بهایی به سازمان مدیریت بحران نمیدهند

صفحه 1 از 1