درخواست دکتر رسول خضری از سازمان مدیریت بحران کشور برای تامین فوری ذخیره سوخت مورد نیاز سردشت و پیرانشهرتصویر سند
تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر بهداشت در خصوص تسریع در اعزام پزشک متخصص کودکان به سردشت
نماینده پیرانشهر و سردشت در نطق میان دستورجاده های سردشت و پیرانشهر جاده ها ی مرگ هرروز به بهانه ای معابر مرزی را می بندند تصاویر
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر اقتصاد و امور دارایی در خصوص تسریع در حل مشکل مالیات اضافی اخذ شده از اصناف بازاریان و کسبه شهرستانهای سردشت و پیرانشهرتصویر سند
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر نیرو مبنی بر تسریع در انجام کارشناسی مجدد و قیمت گذاری عادلانه حوزه سدها و انجام مصوبه مشترک نماینده شهرستان و وزیر نیروتصویر سند