تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر آموزش و پرورش در خصوص تسریع در استخدام معلمین حق التدرس و آموزشیاران نهضت و پیش دبستانی

خضری خبرداد: تصویب طرح ممنوعیت تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی در کمیسیون بهداشت مجلس

تذکر دکتر رسول خضری به وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با تسریع در پرداخت معوقات خرید تضمینی گندم از کشاورزان سردشت و پیرانشهر /تصویر سند

تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر آموزش و پرورش در رابطه با تسریع در افزایش تخصیص سهمیه استخدامی در سردشت و پیرانشهر/تصویر سند

تزریق بیشتر بودجه به بیمه سلامت ایران