خضری مطرح کرد؛ اقدامات مثبت وزیر کار در رسیدگی به مشکلات کارگران/ مدیریت صحیح ربیعی ازهدررفت اندوخته کارگران جلوگیری کرد

خضری: توجه نکردن به زیرساخت ها، طرح تحول سلامت را به سرنوشت پزشک خانواده دچار می کند

جاده طرح سلامت عمومی به گردنه بیمه ها رسید/ ادغام سازمانهای بیمه گرو مشکل حق وحقوق30میلیون کارگر/بیمه های تکمیلی با سلامت مردم تجارت میکنند

رئیس انجمن صلح هیروشما در گفتگو با موج: از برگزاری نمایشگاه سردشت در مجلس و دعوت از انجمن صلح خوشحالم

خضری خبر داد: جزئیات بازدید اعضای کمیسیون بهداشت از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی