خضری در نطق میان دستور خواستار شد: ضرورت طرح دعوی در مجامع بین المللی و دادگاه لاهه به علت بمباران شیمیایی سردشت

فرار مغزها سالانه 500ملیارد دلار به کشور ضربه می زند/ توزیع فضای آموزشی در پیرانشهر نامناسب است

نماینده مجلس: طرح تحول نظام سلامت از بنیادی ترین مظاهر عدالت در کشور است

«بحث مین روبی در سردشت» مورد توجه وزارت کشور قرار گیرد/ هزینه درمان دانش آموزان آسیب دیده شین آباد پرداخت نشده است

خضری: رشد 10درصدی زنان معتاد و 23درصدی مواد روان گردان

صفحه 2 از 4