بهره برداری از سالن ورزشی روستای دربکه پیرانشهرگزارش تصویری
اولین طرح ورزشی سال 94 استان آذربایجان غربی در پیرانشهر افتتاح شد
حضور نماینده سردشت و پیرانشهر در روستای کهنه لاهیجان و دیدار با مردم
حضور دکتر رسول خضری در روستای کاسه گران و دیدار با اعضای شوراها دهیاری ها و روحانیون روستاهای منطقه
حضور دکتر رسول خضری در روستای گزگسک و دیدار با اعضای محترم شورا دهیاری ها و روحانیون روستاهای منطقهتصاویر

صفحه 2 از 6