مشکلات حوزه سلامت در پیرانشهر و سردشت از زبان نماینده

سردشت؛ افتتاح کلینیک ویژه تخصصی فجر/جذب 5 میلیارد برای بیمارستان

افتتاح کلینیک ویژه تخصصی فجر در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت

بازدید دکتر رسول خضری از بیمارستان امام خمینی (ره) پیرانشهر و نظارت بر کیفیت اجرای طرح تحول نظام سلامت

دیدار دکتر رسول خضری و مسئولین سردشت با مردم شهر میراباد