بیست و هشتمین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت برگزار می شود

به مناسبت سالگرد گرامیداشت شهدای شیمیایی سردشت؛ سردشت زمانیکه شیمیایی شد/تصاویر

جزئیات همایش ملی بمباران شیمیایی سردشت تشریح شد

گفتگویی خودمانی با دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر و قویترین مرد جهان و المپیک جهان پهلوان "سیامند رحمان"

2 میلیارد تومان به مصدومان بمباران شیمیایی سردشت اختصاص یافت