مكاتبه دكتر خضري با وزير محترم امور خارجه در خصوص جلوگيري عاجل از بستن معبر مرزي قاسم ره ش سردشت  و بازگشايي مرز تمرچين پيرانشهر

آغاز دهه مبارك فجر مبارك باد

خضری به ایسنا خبر داد

رایزنی با دولت برای بازگشایی معابر مرزی کولبری در پرویزخان و پیرانشهر

رسول خضری نماینده پیرانشهر نماینده مردم پیرانشهر از رایزنی‌ها با دولت برای بازگشایی معابر مرزی کولبری در پرویزخان و پیرانشهر خبر داد.

اطلاعات بیشتر ...🌺جناب دکتر رسول خضری نماینده مردم پیرانشهروسردشت و جناب دکتر کفاش مدیر کل حقوق و پارلمانی وزارت کشور 🌺

همه چیز درباره بازنشستگی صندوق های بازنشستگی و شرایط حقوقی بازنشستگان را در خانه ملت بخوانید

صفحه 3 از 407