خضری: بیمارستان های 40 ساله ای که بر درد حوزه سلامت افزوده است/اقتصاد سلامت؛ حلقه مفقوده بخش درمان

خضری: غفلت محیط زیست از نظارت بر تصفیه فاضلاب صنایع/ تشدید سرطان با جاری شدن فاضلاب صنایع در زمین های کشاورزی

نماینده پیرانشهر خواستار تسریع در صدور ویزای درمان از سوی وزارت خارجه

پزشک خانواده باید یک تخصص باشد/دکتر خضری:ما زیرساختی برای ایجاد پزشک خانواده فراهم نکردیم

7 تا 10 نیازمند پیوند عضو هر روز فوت می کنند

صفحه 3 از 101