خضری: فراهم کردن زیرساخت های اقتصادی لازمه افزایش جمعیت است

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت از خبرگزاری پانا بازدید کرد

کارشناسان درباره افزایش نظارت بر مراکز ترک اعتیاد تاکید کردند؛ کمپ های غیرمجاز عامل تشدیداعتیاد

تاکید نماینده مجلس برارائه خدمات مطلوب درمانی به ایثارگران

نبود نظارت بر بازار دارو دست سودجویان را باز می گذارد/ پوشش بیمه ای داروهاباید افزایش یابد