فردا پنج شنبه با حضور دكتر خضري- دكتر ربيعي و دكتر پاك سرشت

انتقاد نماینده پیرانشهر از وزیر کشور:
وزیر به وعده خود عمل کند/ مرز تمرچین همچنان بسته است

جلسه مشترک دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت با دکتر مسعود کرباسیان وزیر محترم اقتصاد و دارای و معاونین امور مالیاتی و بیمه ای و گمرکی وزارت اقتصاد

جلسه مشترک دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت با دکتر مسعود کرباسیان وزیر محترم اقتصاد و دارای و معاونین امور مالیاتی و بیمه ای و گمرکی وزارت اقتصاد در خصوص معضلات و مشکلات بازگشایی مرز تمرچین و جلوگیری از اخذ مالیات های بر در امد و ارزش افزوده

اطلاعات بیشتر ...

گزارش حضور در مجلس و کمیسیون
روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 2 و 3 دیماه 1396
 یکشنبه با حضور دکتر خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت و  عضو محترم کيمسیون تلفیق بودجه جلسه بررسی بودجه در کميسیون اجتماعی در خصوص تسویه بدهی پاداش حقوق بازنشستگان

امروز یکشنبه با حضور دکتر خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت و عضو محترم کيمسیون تلفیق بودجه جلسه بررسی بودجه در کميسیون اجتماعی در خصوص تسویه بدهی پاداش حقوق بازنشستگان وزارت اموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان و سازمان بهزیستی کشور

اطلاعات بیشتر ...

صفحه 9 از 402